Merkelapp-arkiv: Fruktbare dagar

Avduking av minnestein og opning av Hårfagreparken

Ordførar Olav Lunden opna Hårfagreparken

Denne teksten er basert på talen ordførar i Leikanger kommune, Olav Lunden, heldt ved opninga.

Kong Harald Hårfagre, om lag år 850 – 930, voks opp her i Husabø hjå morfaren Harald Gullskjegg som var konge over Sogn. Harald arva dette riket etter morfaren. Med utgangspunkt i Sogn starta Harald Hårfagre samlinga av Noreg til eitt rike.

Etter slaget i Hafrsfjord i år 872, vart Harald Hårfagre einekonge. I meir enn 400 år rådde kongar av Hårfagre-ætta i Noreg. Den minnesteinen vi i dag skal avduke i Hårfagreparken er reist på den gamle kongsgarden Husabø.  Les meir

Fruktbare dagar 2015