Systrendingen 1/2024 kjem for sal 14. juni!

Vi har gleda av å melda at Systrendingen 1/2024 kjem for sal fredag 14. juni. Det er godt, då har me helgelektyre.
I dette nummeret er det ni artiklar og tematikken spenner breitt. Her kan nemnast at me får ein oppfølgjarartikkel om brannstiftaren(??) på Leikanger, ein får lese om ny kulturmiljøplan for Sogndal kommune og jammen meg får me og lese om makrellstørje på Hermansverk. Og er det slik at det er ei utmarksløe med materialer frå mellomalderkyrkja som stod på Njøs? Dette – og mykje meir – kan Systrendingen by på denne gongen. Vi gler oss!

Systrendingen 1/2024

Velkomen til årsmøte 20. mars!

Gode gamle, nye og framtidige medlem i Systrond Sogelag! Vel møtt skal de vera til årsmøtet onsdag 20. mars kl. 19.00 på Leikanger Fjord Hotel

På programmet har vi vanlege årsmøtesaker og arkeolog Per Christian Underhaug kjem for å orientere om arbeidet med ny kulturmiljøplan for Sogndal kommune.

Og som kruna på verket og prikken over i-en (og rosina i pølsa, for dei som likar det) får vi besøk av historikar Rasmus Sunde som vil kåsere: «Ulikskapar mellom sogningar og sunnfjordingar – litteratur, eiga forsking og observasjonar frå eiga liv». Dette gler vi oss til! Det blir til og med lett servering. Gratis inngang og god stemning!

Eit flott bilete av Baldersteinen og ein lett henslengt ung mann. Bilete er teke omtrent 1900. Fotograf Rolf Fleischer. SFFf-100057.108369

Systrendingen nr 2/2023 på Små Livsgleder er sant!

Jula nærmar seg og Systrond Sogelag er klar med nytt nummer av Systrendingen. 

Det syner seg at bygda hadde sine kriminelle som rusla rundt nattetider også på slutten av 1800-talet. Men den gongen som brannstiftarar.

Anne Valvik var i åra 1987-2009 den sentrale drivkrafta i marknadsførings firmaet S-info Markedsforum AS, med base på Leikanger. Tolv år gamle Ragnar fann ein bit av Systronds-historia og fotograf Wilse fann mange spannande motiv her. Bautasteinen på Fylkesmannsgarden på Nybø har vore på vandring og Hottadalsnosi – fjellet har fått mange namn. 

Sogelaget har teke initiativ til å lage bok om historia om Leikanger i ord og bilete.

«Møtebok åt Leikanger ungdomslag» frå skipinga i 1924  og utover har dukka opp.

Alt dette kan du lese meir om når du går og handlar på Små Livsgleder på Saften eller tek kontakt med Sogelaget.

Du finn oss også på www.systrondsogelag.no eller e-post: leiar@systrondsogelag.no 

Sogelags quiz’ – betre enn Sogn Avis quiz’?

Systrendingen – perfekt lektyre med svar på quiz’ i sommarvarmen!

Kven var hallingdølen Svein Ellingson Haugen? Kor er Baldersgrovi? Kven fann opp skivestativ! Kven skaut amtsmannen sin hund? Kor gamle er portretta på nordveggen i Leikanger kyrkja? Kvifor må Korea-namnet stå? Kor mange «ættegardar» har vi på Leikanger? Og ikkje minst – kva ligg på botnen i Norafjorden ved Fimreite?

Svara finn du i Systrond Sogelag sitt fyldige sommarnummer av Systrendingen. Her er varierte artiklar om interessante tema frå store deler av Systrondsbygdi.
Systrendingen får du kjøpe på «Små livsgleder» på Saften.

Årsmøte Systrond Sogelag

Årsmøtet i sogelaget vert 30. mars kl. 19:00 på Leikanger Fjord Hotel. Det vert vanlege årsmøtesaker, men også eit spennande føredrag med arkeolog Therese Nesset.

Kl. 19.00 – Årsmøte med vanlege årsmøtesaker:

  • Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 2. Årsmelding 2022
  • Sak 3. Årsrekneskap 2022
  • Sak 4. Val
  • Sak 5. Ymse

Kl. 20.00 (ca) – Fagleg føredrag

Med arkeologen sine auger på gardar og gardsliv på Leikanger i mellomalderen (1030 – 1537)

Leikanger er ei tradisjonsrik jordbruksbygd med godt klima, gunstig temperatur, store fjellvidder og mykje sol. Her er det såleis gode vilkår for landbruk.

Therese Nesset. Foto: Per Underhaug

Arkeologen Therese Nesset tek oss med inn i dagleglivet til bøndene på Leikanger i mellomalderen. Ho vil drøfte korleis gardslivet på Leikanger kan ha vore i perioden.

Therese har ein doktorgrad i mellomalderarkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen. I doktorgradsprosjektet studerte ho ulike sosiale, økonomiske og kulturelle tilhøve med utgangspunkt i fem arkeologiske undersøkte gardar på Vestlandet. Avhandlinga er publiser på Bora.no

Therese er oppvaksen og busett på Leikanger. No jobbar ho som førstekonservator ved Musea i Sogn og Fjordane. Arbeidsplassen er De Heibergske Samlinger på Kaupanger.

Del av framsida til Systrendingen nr.2 2022

Systrendingen 30 år i år

30. årgangen av Systrond Sogelag sitt eige sogskrift kan no plasserast i bunken for julelitteratur. Bladet har gjennom 30 år sett fokus på kulturhistoria til bygda vår, som spenner frå dei første spor etter menneskeleg aktivitet heilt opp til vår tid. Jubileet vert markert med nokre tilbakeblikk til det fyrste nummeret av Systrendingen som kom ut i 1993. Denne siste utgåva byr i tillegg på mange nye godbitar.

Du kan mellom anna lese om det tragiske tapet av eldhuset frå 1700-talet på Leikanger prestegard som brann ned i november. Ein viktig del av prestegarden, og miljøet rundt den flotte kyrkja vår er borte.

Du få også lese historia om Bedehuset, det vel 100 år gamle gudshuset i Husabø. Det er gjort mange dykk i bedehusstyret sine møtebøker og bilete har vorte samla inn. Ei liste med viktige årstal, frå første tankar om  bedehus i 1889 til huset vart seld til private i 2013, gjev eit fyldig innføring i bedehuset si historie, bruk, økonomi og innreiing.

I år er det 20 år sidan vegen til sjukeheimen på Ohnstadhaugen med sine imponerande steinmurar vart bygd. Hermund Kleppa fortel om vegbygginga, og om då vegen vart høgtidleg opna av dåverande ordførar, Rolf Nesheim.

Bilete av veg.
Foto: Hermund Kleppa

Systrondsjenta Aud Talle (1944-2011) voks opp på Hamre. Ho reiste ut og utdanna seg til sosialantropolog. Fleire av prosjekta hennar hadde fokus på ulike tilhøve i Afrika. Aud var gift med svenske Stig Holmqvist, og saman skreiv dei fleire bøker. Stig har skrive deira felles historie til oss lesarar av Systrendingen. Historia går frå dei møttest i Tanzania i 1971 og til Aud døydde i 2011.

I førre nummer av Systrendingen fekk me historia om vårt eige forlag, Skald, ført i pennen av Henning Rivedal. Denne gongen får me presentert heile lista over bøker som Skald har gjeve ut. Det er ei imponerande lang liste over utgjevingar frå starten i 1993 til i dag. Lista er eit nyttig oppslagsverk når du lurer på kva Skald har gjeve ut, og når.

Systrendingen er super som julelektyre og gjer seg godt som gåve under juletreet.

Flyfoto av bygda med informasjonspunkt. Informasjon frå bildet er å lese i teksten.

Brann på Leikanger prestegard

Det gamle eldhuset på Leikanger prestegard brann ned i morgontimane søndag 20. november. Dette var ein av fem bygningar på den flotte prestegarden, som er eit av bygdas viktigaste kulturminne.

Det er eit tap for lokalsamfunnet, for Sogndal kommune og for Kyrkja i Sogndal. Systrond Sogelag vil understreke kor viktig det er at prestegarden vert teke godt vare på i framtida.

Les meir om saka i Sogn Avis (https://www.sognavis.no/eldhuset-fra-1700…/s/5-115-901473) og om prestegarden på Opplysningsvesenets fond – OVF sine sider (https://ovf.no/presteboliger/leikanger-prestebustad).

Kva skjer med Leikanger prestegard?

Systrond sogelag meiner det er naudsynt å stella den praktfulle hagen, og ynskjer ei heilskapleg vurdering av prestegarden.

Ved Leikanger kyrkje ligg den uvanleg grøderike prestegardshagen. Det er ein sjeldan vakker botanisk hage med 5 velhaldne bygningar og fleire eksotiske planteslag. Mange av trea og vekstane i hagen høyrer til på langt sørlegare breiddegrader.

Les meir